ՀՀ Կոտայքի մարզ, գ. Հացավան

  E mail: hacavan@schools.am

 Տնօրեն՝  Սուսաննա Սահակյան

 հեռ.՝   093-58-26-23